Artikler

Artikkel_01-BrAdam_og_buckfastbien

Artikkel_02-_Buckfastbier_hvordan_de_avles

Artikkel_03-Linjer_og_stamtavler_for_honningbier

Artikkel_04-Utnyttelse_av_avlsstoff

Artikkel_05-Vedlikehold_av_egenskaper

Artikkel_06-Vedlikehol_av_egenskaper_og_forbedringer

Artikkel_07-Fornyelse_og_forbedringer

Artikkel_08-Avlsprosjekt_for_nye_avlslinjer

Artikkel_09-HYG

Artikkel_10-Arbeidsfordeling_i_bisamfunnet

Artikkel_11-Dronninger_varierer

Artikkel_12-Hvorfor_sosterdronninger

Artikkel_13-Droner

Artikkel_14-Cellestorrelse_p_byggevokset

Artikkel_15-Store_celler_samdr.

Artikkel_16-Avlspopulasjon

Artikkel_17-Avlsarbeid_p_buckfastbier

Artikkel_18-Avlskontroll

Artikkel_19-Skjulte_egenskaper

Artikkel_20-Sammenligningsforsk_med_tre_biraser

Artikkel_21-FRYSETEST_FOR__AUTORISERTE_BU-AVLERE